Metode Numerik

  • Daftar Isi
  • Bab 1 - Metode Numerik Secara Umum
  • Bab 2 - Deret Taylor dan Analisis Galat
  • Bab 3 - Solusi Persamaan Nirlanjar
  • Bab 4 - Solusi Sistem Persamaan Lanjar
  • Bab 5 - Interpolasi Polinom dan Regresi
  • Bab 6 - Integrasi Numerik
  • Bab 7 - Turunan Numerik
  • Bab 8 - Solusi Persamaan Diferensial Biasa
  • Daftar Pustaka